ANBI Status

Onze stichting heeft een ANBI status en geeft betreffende transparantie weer. Het beloningsbeleid van de stichting is niet van toepassing om dat alle bestuursleden de functie op vrijwillige basis uitvoeren en is dus ook onbezoldigd zowel in Nederland als in Gambia.
Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI wetgeving voor Stichting Gambia-Kids.

Anbi registratie:
RSIN/ANBI Status 8525.69.828
KvK nummer: 57414475

Email adres: stichtinggambiakids@gmail.com