ANBI status

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI wetgeving voor Stichting Gambia-Kids

RSIN/Anbi status: 8525.69.828
KvK Nummer:57414475

NAW gegevens voor Anbi
Stichting Gambia-Kids, Markt 130, 2631ee  Nootdorp

Postadres:
Macbridestraat 27
3902KK  Veenendaal

Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). 

De Belastingdienst kent twee soorten giften die aftrekbaar zijn voor donateurs!

Het voordeel van schenken aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s of goeddoelinstellingen) is dat u de gift geheel (periodieke giften) of gedeeltelijk (gewone gift) in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er zelf voor kiezen om het voordeel zelf te houden of weg te schenken aan de goeddoelinstelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.

U kunt ook naar geef.nl en zoek dan uw stichting.

De onderstaande links geven een beeld wat een Anbi status is en waarom en voor wie.

www.allegoededoelen.nl/donatiemodule.php?gd=6105&taal=nl_NL&reference=Stichting Gambia-Kids

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-gambia-kids

www.anbi.nl

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/

DONEER NU ONLINE

 ONLINE DONEREN

 

 

Contact

Stichting Gambia-Kids
NL60ABNA0476944503
KvK nummer: 57414475
ANBI Status 8525.69.828

stichtinggambiakids@gmail.com