The Gambia.....Smiling coast of Africa

The Gambia is het kleinste west Afrikaanse land en heel arm, de voornaamste bezigheid is dan ook het gezin onderhouden en dan is naar school gaan is dan ook niet vanzelfsprekend!
Educatie is kostbaar en daarom niet voor elk kind weggelegd.
Investeren in educatiee voor kansarme jonge kinderen is zeer belangrijk zowel voor het kind, de ouders als voor het land.

Stichting Gambia-Kids steunt kansarme kinderen in Gambia, in de vorm van school-en lesmateriaal, tijdelijke financiele ondersteuning voor onderwijs, ondersteuning van voeding, verbouwen en nieuwbouwen van schoolgebouwen.

Wat hebben we bereikt tot en met nu?:

  • Er zijn 6 scholen gebouwd
  • Ruim 800 kinderen naar school
  • 12 scholen voorzien van lesboeken en schoolmatriaal
  • 12 scholen voorzien van schoolmeubilair
  • 3 scholen met een ontbijtproject
  • Wateraansluitingen
  • 2 schoolpleinen ingericht

DONEER NU ONLINE

  ONLINE DONEREN